Els nostres cursos d’estiu

Els programes d’estiu al Montessori Palau Girona pretenen fer de les vacances escolars un període d’enriquiment personal a través de múltiples i diverses activitats programades específicament per a cada edat. Les nostres propostes s’orienten cap a la vessant social i de convivència, la vessant lúdica i recreativa i la vessant d’aprenentatge (ja sigui esportiu, artístic o acadèmic). Els nostres cursos es realitzen a les instal·lacions de l’Escola (gimnasos, pavelló poliesportiu, teatre, aules diverses, tallers, laboratoris, etc.) i espais a l’aire lliure dels que disposem (piscina, pistes esportives, bosc, hort…). Tots els programes inclouen una sessió diària de piscina.

També existeixen modalitats que es realitzen a l’estranger o fora del centre, com ara les estades esportives de mar i / o muntanya. El nostre personal és titulat i té especial cura dels aspectes emocionals de l’alumne que influeixen en el seu estat d’ànim i en els seus aprenentatges.

COMPLEX CULTURAL i ESPORTIU MONTESSORI-PALAU · Camí Vell de Fornells, 33 · 17003 Girona · T 972 417 676 · info@estiualmontessori.com